Garantivillkor | Lampmani
Levý banner
Pravý banner
MENY
0 0 kr
999 kr mer att få gratis frakt mer att få gratis frakt
Kategori

Garantivillkor

Om ett köp

Om dina varor inte uppfyller dina krav eller om de är defekta så beklagar vi för eventuella besvär, och vi kommer att ge dig garantiservice. Vad ska man göra om det händer?

Allmänna bestämmelser

Vår garantivillkor beskriver samarbetet mellan den köpande parten och den säljande parten, som är Donoci s.r.o., med kontor i Pražská 2532/4, 67801 Blansko, ID 47539569, VAT ID CZ47539569, registrerad i handelsregistret, som driver denna webbutik. Garantivillkoren informerar köparna om villkoren, metoden och alternativen för att returnera defekta eller på annat sätt skadade produkter. Avtalsparternas rättigheter och skyldigheter gällande ansvaret för den säljande parten för defekterna, inklusive garantiansvaret, regleras av allmänt bindande föreskrifter (främst av artikel nr 2099 och  nr 2158 och följs av civillagen). Innan en beställning görs är köparna skyldiga att bekanta sig för användarvillkoren och garantivillkoren. Genom att lägga en bindande beställning bekräftar köparen att han eller hon har läst och godkänner garantivillkoren.

 

Garanti och garantikort

För varje såld produkt utfärdar säljaren en faktura eller kvitto som sedan fungerar som ett garantikort och innehåller alla nödvändiga uppgifter (namn, pris, kvantitet etc.) för att användas vid eventuell retur. Om produkterna inte hämtas personligen anses paketet vara levererat  det ögonblick då kuriren överlämnar paketet till den köpande parten, det vill säga då garantin börjar gälla. Säljaren garanterar att de sålda produkterna motsvarar köpeavtalet och är, i huvudsak. felfria. “Att motsvara köpeavtalet” innebär att de sålda produkterna har de  egenskaper och kvaliteten som krävs och beskrivs i avtalet av den säljande parten, tillverkaren eller deras representanter eller att produkterna har de egenskaper som kunderna förväntar sig baserat på dess reklam. Produkterna har också de egenskaper och kvaliteter som  liknande produkter av samma slag, de uppfyller kraven gällande lagregler, de kommer i motsvarande mängd, omfattning eller vikt, och motsvarar det syfte som den säljande parten annonserar eller för vilket produkter används vanligtvis.

 

Om produkterna inte stämmer med de villkor som anges i köpeavtalet (”avvikelse”) när de accepteras, har köparen rätt att kräva att den säljande parten sätter produkterna i ett villkor som motsvarar köpeavtalet, gratis och utan onödig försening, antingen genom att byta ut eller fixa dem, som krävs av den köpande parten. Om det är omöjligt har den köpande parten rätt till rabatt eller kan dra sig ur avtalet.

 

Inget av detta gäller dock om den köpande parten kände till sådana villkor eller orsakade sådana förhållanden innan han accepterade produkterna. Skillnaden mellan de faktiska villkoren och de villkor som anges i köpeavtalet och som visas under sex (6) månader efter godkännandet ska anses vara en avvikelse som redan finns vid godkännandet, såvida det inte är i konflikt med produkternas art eller själva motsatsen bevisas.

 

 

 

 

 

För produkter som inte snabbt förfaller eller använda produkter, är säljaren ansvarig för de fel som visar sig vara en avvikelse mellan de faktiska villkoren och villkoren som anges i köpeavtalet efter att ha accepterats under garantiperioden.

 

Den köpande partens rättigheter som följer av säljarens ansvar för bristerna, inklusive säljarens garantiansvar, ska utövas direkt i den säljande partens affärslokaler. Det ögonblick då produkterna returneras anses vara det ögonblick då den säljande parten accepterade de returnerade produkterna från den köpande parten.

 

Garantin gäller inte heller för skador som orsakats på följande sätt (om sådan aktivitet inte är en vanlig aktivitet och inte är förbjuden enligt de bifogade instruktionerna):

 

a. mekanisk skada till produkten

b. användning av produkten i temperatur, mängd av damm, luftfuktighet, och kemikalier samt mekaniska påverkan som inte motsvara användningen som säljs parten tillverkade produkten för.

c. okunnig installation, manipulation, operation eller ineffektiv hantering

d. skada av överanvändning i konflikt med avtalet specificerad i dokumentation eller allmänna policys.

okunnig inbrytning eller modifikation av parametrarna

f. modifikation gjord av kund  (målning, böjning, etc) som resulterade i skadan,

g. skador av element eller 

 

OBSERVERA: Garantin gäller inte lampor (och ljuskällor) som är delar av de köpta lamporna och är gratis. Dessa betraktas som reklamartiklar!

 

Enligt gällande lag är garantitiden 24 månader. Vi garanterar dock en förlängd garantitid på 36 månader. Garantitiden gäller alla lampor utom lampor.

 

 

Hur man returnerar en produkt.

Om du vill returnera de produkter som köpts på lmapmani.se, vänligen fyll i RETURFORMULÄR, där du huvudsakligen kan ange produkttyp, dess kod, fakturanummer, ordernummer och typ av defekt. Det är också bra att lägga till några fotografier för att visa felet. Inom två arbetsdagar kommer du att kontaktas och informeras om nästa steg och alternativ för att använda rabatt, inklusive adressen att returnera produkterna till.

 

Produkterna ska returneras i originalförpackningen eller lämplig transportförpackning, eftersom leverantören inte ansvarar för eventuella mekaniska skador som uppstår av produkterna innan de levereras.

 

Vid berättigad retur har du rätt att få ersättning för portot med det lägsta belopp som krävs för säker leverans (transportdokument måste tillhandahållas). 

 

I händelse av en icke -berättigad retur har kunden inte rätt att få ersättning för sina kostnader i samband med hanteringen av returen och leverantören har ingen rätt att få en ersättning för de kostnader som uppkommit från deras sida (om det inte var en upprepande, ogrundade försök som kan anses vara ett missbruk av konsumentens rättigheter).

 

Pengarna som betalats för produkterna ska återföras till ditt bankkonto.

 

 

Legitimitet av påståendet

Leverantören eller tillverkaren avgör om ditt anspråk är legitimt eller inte och informerar dig via telefon eller e -post om nästa steg för att lösa situationen.

 

Enligt lag nr 634/1992 Coll., finns det 30 öppet köp för att lösa hela situationen.


Vid klagomål angående solcellspaneler eller solcellstillbehör, försök inte demontera dem. I många fall kan problemet lösas på distans av en servicetekniker. Vänta därför på att en medlem av kundtjänsten tar kontakt.

Fråga vad som helst

Paulina

Vi hjälper dig med valet såväl som med tekniska problem.

00468437 370 43(Måndag-Fredag 08:00 - 16:30)

Fråga

Copyright © 1993 – 2024 Donoci®. Alla rättigheter reserverade. Info om personlig data bearbetning. i