Affärsvillkor | Lampmani
Levý banner
Pravý banner
MENY
0 0 kr
999 kr mer att få gratis frakt mer att få gratis frakt
Kategori

Affärsvillkor

Om ett köp


REGLER OCH VILLKOR FÖR FÖRETAG

 

 

från företaget Donoci s.r.o.

med säte  Pražská 2532/4

Blansko 678 01, Czech Republic

ID Nr: 47539569

för försäljning av varor i webbutiken

på www.lampmani.se

 

 

 

   1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

Nuvarande Affärsvillkor från företaget Donoci s.r.o. med sitt säte Pražská 2532/4, Blansko 678 01, ID No. 47539569 (hädanefter kallad "säljare") följer i enlighet bestämmelserna i Civillagen definieras i enlighet med bestämmelserna i Civillagen (hädanefter kallad “Civillagen”), de ömsesidiga rättigheterna och skyldigheterna för de avtalsslutande parter som fastställts i samband med, eller som följs av, köpeavtalet (hädanefter kallad “köpare”) via säljarens webbutik. Webbutiken drivs av säljaren på www.lampmani.se (hädanefter kallad “webbplatsen”) via webbplatsens gränssnitt (hädanefter kallad “online butikens gränssnitt”).

 

1.2 Bestämmelser som avviker från Affärsvillkoren kan godkännas i köpeavtalet. Köpeavtalet har företräde över Bestämmelserna i Affärsvillkoren.

 

1.3 Bestämmelser i Affärsvillkoren är en väsentlig del av Köpeavtalet. Köpekontraktet och Affärsvillkoren är skrivna på det tjeckiska språket.

Köpekontraktet kan ingås på tjeckiska.

 

1.4 Affärsvillkoren kan ändras eller kompletteras av säljaren. Denna bestämmelse ska inte påverka de rättigheter och skyldigheter som uppstod under den tidigare versionen av Affärsvillkor.

 

 

   2. ANVÄNDARKONTO

 

2.1 Vid registrering på webbplatsen kan köparen komma åt sitt användargränssnitt.

Från detta användargränssnitt kan köparen beställa varor (hädanefter kallat "användarkonto"). Köparen kan också beställa varor direkt från webbutikens gränssnitt utan registrering.

 

2.2 Vid registrering på webbplatsen och beställning av varor är köparen skyldig att lämna korrekta och sanna uppgifter. Köparen är skyldig att uppdatera de uppgifter som anges i användarkontot vid en eventuell ändring. Uppgifterna som anges av köparen i användarkontot, och under beställning av varor, anses vara sanna av säljaren

 

2.3  Åtkomst till användarens konto är säkrat med ett användarnamn och lösenord. Köparen är själv skyldig att hålla den information som är nödvändig för att komma åt hans/hennes användarkonto hemlig.

 

2.4. Köparen har inte rätten att tillåta utomstående parter att ha tillträde användarkontot.

 

2.5 Säljaren kan ta bort användarkontot. Detta sker framförallt om köparen inte använder sitt användarkonto på mer än 30 dagar eller när köparen bryter mot Köpeavtalet (inklusive Affärsvillkor).

 

2.6 Köparen godkänner att han/hon inte har kontinuerlig tillgång till användarkontot. Detta gäller framförallt när säljaren, eller utomstående parter, behöver göra nödvändigt underhåll av hård- eller mjukvaran.


2.7. Köparen har rätt att skriva en recension gällande de varorna köpta från säljarens webbplats enligt de villkor som anges i punkt 2.8., om vilken han/hon informeras via e-post efter säljarens köp av varorna.


2.8. Köparen kan skriva recensionen antingen via sitt användarkonto enligt definitionen i artikel 2 i villkoren, om han/hon redan har kontot eller har skapat det via länken i e-postmeddelandet i föregående stycke efter att ha angett sitt namn, efternamn och e-postadress. Säljaren informerar köparen om att köparens personuppgifter som köparen angett vid tillägg av en recension behandlas av säljaren för att uppfylla säljarens rättsliga skyldighet att säkerställa att publicerade recensioner kommer från konsumenter som faktiskt har använt eller köpt produkten, så länge recensionen publiceras på säljarens webbplats. Köparen har rätt att begära att säljaren slutar behandla köparens personuppgifter för detta ändamål och säljaren kommer att följa sådana förfrågningar utan dröjsmål, men i detta fall kommer säljaren att ta bort den recension som köparen lagt till på sin webbplats. Köparen erkänner detta.


2.9. Säljaren har rätt att radera recensioner som inte är relaterade till de varor som köparen köpt från säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att radera recensioner som inte betygsätter själva produkten eller recensioner som innehåller vulgära uttryck, stötande och rasistiskt innehåll, politiska åsikter, länkar till andra webbplatser eller dålig moral.

 

   3.SLUTSATS AV KÖPEKONTRAKTET

3.1 Alla varupresentationer på säljarens webbutik har en informativ karaktär och säljaren är inte skyldig att ingå i ett köpeavtal för dessa varor. Bestämmelserna i Civillagen gäller inte.

 

3.2 Webbutiken innehåller varuinformation. Där ingår priser för enskilda varor samt kostnaden att returnera varor som, på grund av dess natur, inte kan returneras via posten. Moms och alla relaterade avgifter ingår i priset på varan. Priserna på varorna gäller så länge de visas på webbutiken. Denna bestämmelsen begränsar inte säljarens möjlighet att ingå i ett köpeavtal med en individuell överenskommelse.

 

3.3 Webbutiken innehåller också information om kostnaderna för paketering och frakt av varorna. Informationen om kostnaderna för paketering och frakt av varor gäller endast när varorna levereras inom Tjeckien.

 

3.4. För att kunna beställa varor måste köparen fylla i ett beställningsformulär på webbutiken. Den viktigaste informationen i formuläret är följande:

 • - beställda varor (köparen lägger till sina beställda varor i en virtuella kundvagnen på webbutiken),
 • - betalningsmetod för varans inköpspris, information om önskad leveransmetod av de beställda varorna,
 • - och information om kostnaderna för att leverera varorna (hädanefter kallad "beställning").

3.5 Innan beställningen skickas till säljaren tillåts köparen att kontrollera och ändra de uppgifter som han/hon har angett, med avseende att köparen ska ha möjligheten att hitta och rätta till eventuella fel som uppstod när beställningen gjordes. Köparen skickar in beställningen till säljaren genom att klicka på "Slutför Beställning" knappen. De uppgifter som angetts i beställningen anses vara korrekta av säljaren. Direkt efter säljaren har mottagit beställningen så bekräftas detta genom att skicka ett epostmeddelande till epostadressen som köparen antingen har sparat i användarkontot eller angett i beställningen (hädanefter kallad "köparens epostadress").

3.6 Beroende på beställningen (antal varor, inköpspris, förväntade fraktkostnader) har säljaren alltid rätten att be köparen om ytterligare bekräftelse av beställningen (till exempel skriftligt  eller via telefon).

 

5.7 Avtalsförhållandet mellan säljaren och köparen uppstår vid leveransen av de beställda varorna till den adress som köparen har angett i beställningen.

 

3.8  För att slutföra köpeavtalet går köparen med på att använda distanskommunikation. Kostnaderna, för köparen, vid användning av distanskommunikation i samband med köpekontraktets konklusion (kostnader för internetuppkoppling, telefonsamtal) täcks av köparen och dessa kostnader skiljer sig inte från baspriset.

 

 

   4. PRISET PÅ VARORNA OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1. Priset på de varor som erbjuds via säljarens webbplats anges inklusive mervärdesskatt och alla relaterade avgifter.
 

4.2. Varans pris och eventuella kostnader i samband med leveransen av varan kan, enligt köpeavtalet, betalas av köparen till säljaren på följande sätt:

 

   •    mot postförskott på den plats som anges av köparen i beställningen;

   •    via banköverföring till försäljarens bankkonto IBAN: CZ7201000001233118280267, BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX innehas hos företaget KB Pankki (EUR) (nedan kallat "försäljarens konto");

   •    kontantlös via ett onlinebetalningssystem;

   •    med kreditkort;

 

4.3. Utöver priset på varan så är köparen också skyldig att betala säljaren ett överenskommet belopp för de kostnader som är förknippade med förpackningen och leveransen av varan. Om inget annat uttrycks så inkluderar köpesumman även kostnaderna för leveransen.

 

4.4. Säljaren kräver inte att köparen betalar en handpenning eller annan motsvarande betalning. Detta påverkar inte bestämmelserna i artikel 4.6 i affärsvillkoren om skyldigheten att betala köpeskillingen i förskott.

 

4.5. Vid kontantlös betalning så måste även köparen ange symbolerna som han/hon visades under beställningen.Vid betalning med kontant så uppfylls köparens skyldighet att betala köpesumman när beloppet sätts in på säljarens konto.

 

4.6. Säljaren har en särskild rätt till att kräva en betalning från köparen av hela köpesumman innan varan skickas till köparen om köparen inte ger ytterligare bekräftelse på beställningen (del 3.6), Bestämmelserna i Civillagen gäller inte.

4.7. Säljaren har rätt att kräva betalning av hela köpeskillingen innan varorna skickas till köparen, särskilt om köparen inte lämnar någon ytterligare bekräftelse på beställningen (artikel 3.6). Bestämmelserna i civillagen är inte tillämpliga.

 

4.8. Eventuella rabatter på priset på varor som säljaren tillhandahåller köparen kan inte kombineras.


4.9. Säljaren är skyldig att ge köparen ett skattedokument - en faktura - avseende betalningar som gjorts enligt köpeavtalet. Säljaren är en mervärdesskattskyldig. Skattedokument - fakturan utfärdas av säljaren till köparen efter att de beställda varorna har skickats och den skickas i elektronisk form till köparens e-postadress.


4.10 Det är möjligt att begära en ändring av fakturan, såvida det inte är en ändring på grund av en ändring i leveransen av varorna eller en korrigering av den uppenbara felaktigheten i den ursprungliga fakturan (t.ex. ett stavfel, felaktig kvantitet av fakturerade varor etc.), först den tredje dagen i månaden efter datumet för den utfärdade fakturan. Då är förändringen inte längre möjlig.


 4.11. Försäljaren är skyldig att utfärda ett skattedokument till köparen.

 

   5. UTTRÄDET FRÅN KÖPEKONTRAKTET

5.1 Köparen är medveten om att det enligt bestämmelserna i civillagen inte är möjligt att frånträda köpeavtalet om leverans av varor som har ändrats enligt köparens önskemål eller för personen från leveransavtalet för lättfördärvliga varor och även varor som oåterkalleligen har blandats med andra varor vid leveransen.  från ett avtal om leverans av varor i en förseglad förpackning som konsumenten har tagit ut ur förpackningen och som av hygieniska skäl inte kan returneras och från ett köpeavtal om leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram om de har skadat sin originalförpackning. Säljaren betonar att de varor - andningsskydd med skyddsklass FFP2 / mask, som konsumenten har tagit bort från förpackningen, är varor som inte kan returneras av hygieniska skäl.

 

5.2  Om så inte är fallet som avses i artikel 5.1 i affärsvillkoren eller något annat fall där köpeavtalet inte kan återkallas, har köparen, i enlighet med civillagen, rätt att frånträda köpeavtalet inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av varorna. Om föremålet för köpeavtalet är flera typer av varor eller leverans av flera delar, löper denna period från dagen för mottagandet av den sista leveransen av varorna. Frånträdande av köpeavtalet måste skickas till säljaren inom den period som anges i föregående mening. För att frånträda avtalet kan köparen använda ett kontaktformulär online som tillhandahålls av säljaren. Köparen kan skicka återkallelsen av köpeavtalet till säljarens sätesadress eller via ett kontaktformulär.

5.3 Förutom en eventuell återkallelse enligt villkoren i föregående punkt ska säljaren ge köparen, som är i konsumentens situation, rätt att frånträda avtalet inom 60 dagar efter mottagandet av varorna utan att ange något skäl, förutsatt att köparen returnerar varorna omsorgsfullt förpackade i originalförpackningen med alla tillbehör och alla komponenter i förpackningen till säljaren.  och förutsatt att varorna inte har använts utanför kontroll av deras art, egenskaper och funktionalitet, och inte är varor anpassade till köparens personliga behov eller varor som tydligt anpassats till köparens personliga behov.

5.4 Vid frånträdande av köpeavtalet hävs köpeavtalet från början. Varan ska returneras till säljaren inom fjorton (14) dagar från det att ångerrätten levererats till säljaren. Om köparen frånträder köpeavtalet står köparen för kostnaderna i samband med returen av varorna till säljaren, även om varorna på grund av sin beskaffenhet inte kan returneras via vanliga postkanaler. Säljaren ACCEPTERAR INTE varor som returneras till hans/hennes adress med - POSTFÖRSKOTT. Detta paket kommer inte att tas emot och kommer att returneras till avsändaren.

 

5.5. Vid frånträdande av avtalet i enlighet med artikel 5.2 i affärsvillkoren ska säljaren återbetala de medel som mottagits från köparen inom fjorton (14) dagar från det att köparen har levererat frånträdet av köpeavtalet på samma sätt som säljaren tog emot pengarna från köparen. Säljaren har också rätt att återbetala den betalning som köparen erlagt vid tidpunkten för köparens retur av varan eller på annat sätt, om köparen samtycker till detta och om detta inte medför extra kostnader för köparen. Om köparen frånträder köpeavtalet är säljaren inte skyldig att återlämna de mottagna medlen till köparen innan köparen returnerar varorna eller bevisar att varorna har skickats till säljaren. Om varans pris har betalats via ett presentkort av köparen, kommer säljaren att returnera presentkortet. Om priset delvis betalades i form av ett presentkort kommer säljaren att återbetala pengarna delvis i form av ett presentkort, i det förhållande som priset betalades i.


5.6. Säljaren har rätt att ensidigt kvitta skadeståndskravet på varan mot köparens krav på återbetalning av köpeskillingen.

 

5.7. Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda köpeavtalet i följande fall:

(a) I händelse av ett olagligt försök från köparens sida att frånträda köpeavtalet och därav följande oförmåga att kontakta honom/henne angående ytterligare åtgärder;

b) I händelse av ett anspråk på varorna från köparen när detta krav kommer att bedömas som ogrundat och den därav följande oförmågan att kontakta honom/henne angående ytterligare åtgärder;

c) I händelse av ett krav på varorna från köparen, när detta krav kommer att bedömas som ogrundat och köparen uttryckligen meddelar säljaren att han/hon (köparen) inte längre är intresserad av varorna;

d) I händelse av ett anspråk på varor från köparen, när varorna kommer att skickas tillbaka av säljaren till köparens adress, som inte tar emot varorna, och varorna returneras tillbaka till säljaren;

e) I alla andra fall när varorna kommer att skickas av köparen till säljarens adress utan någon information och efterföljande oförmåga att kontakta köparen. 

Säljaren förbehåller sig vidare rätten att annullera köparens beställning fram till dess att köparen tar över varorna. I sådana fall ska säljaren återbetala alla medel som mottagits från köparen i samband med beställningen, utan onödigt dröjsmål, genom kontantlös överföring till ett bankkonto som anges av köparen.

 

5.8.

Om en gåva ges till köparen tillsammans med varorna, ingås gåvoavtalet mellan säljaren och köparen med uppsägningsvillkoret att om köparen frånträder avtalet förlorar gåvoavtalet för en sådan gåva sin verkan och köparen är skyldig att återlämna gåvan tillsammans med varorna till säljaren. Om köparen inte returnerar gåvan tillsammans med varan har säljaren rätt att minska det returnerade inköpspriset med värdet på den gåva som inte returnerats.

 

5.9. Glödlampor (ljuskällor), som levereras som gåva eller helt gratis med köpta lampor, är reklamartiklar. Garantin täcker inte dessa

 

5.10. Köparen - konsumenten har rätt att frånträda köpeavtalet. Om köparen är en företagare och har angett ett ID eller momsnummer i beställningen är han/hon inte längre konsument. Enligt civillagen har köparen därför ingen rätt att returnera varorna inom 14 dagar från det att varorna levererats

   6.TRANSPORT OCH LEVERANS AV VARORNA

6.1. Om leveransmetod bestämdes på grund av en särskild begäran från köparen, bär köparen risken och eventuella extra kostnader i samband med denna fraktmetod.

 

6.2. Om säljaren enligt köpekontraktet är skyldig att leverera varan till den plats som köparen anger i beställningen, är köparen skyldig att ta emot varan vid leverans.

 

6.3. Om varorna måste levereras flera gånger eller på annat sätt än vad som anges i beställningen, på grund av en särskild begäran från köparen, är köparen skyldig att betala de kostnader som är förknippade med upprepad leveranser, samt att betala kostnader i samband med en annan leveransmetod.

 

6.4. Vid mottagandet av varorna från transportören är köparen skyldig att kontrollera integriteten hos varornas förpackning och vid eventuella defekter omedelbart meddela transportören. (senast inom 2 arbetsdagar). Köparen är skyldig att visa detta genom att fotodokumentera skadan om de varor som skadats under transporten levereras.  Om emballaget visar att försändelsen har förts in i försändelsen utan tillstånd är köparen inte skyldig att ta emot försändelsen från transportören. Köparen är också skyldig att kontrollera om han har fått den begärda mängden gods när han tar varorna från transportören. Vid eventuella meningsskiljaktigheter är det nödvändigt att kontakta oss så snart som möjligt (senast inom 2 arbetsdagar), så att vi kan börja lösa ärendet och ta hand om eventuella avvikelser framgångsrikt.

 

6.5. Efter att ordern är skickad så kommer kunden att få en spårningslänk. Om paketet ser ut att ha levererats enligt spårningslänken men mottagaren inte fått paketet så behöver mottagaren rapportera detta till avsändaren så fort som möjligt, och inte senare än 5 dagar från leveransdatumet som uppges på transportörens spårning.


6.6. Andra rättigheter och skyldigheter för de som levererar varorna kan ändras av säljarens särskilda leveransvillkor om sådana villkor utfärdas av säljaren.

 

   7.RÄTTIGHETER FRÅN DEFEKT PRESTATION


7.1 De avtalsslutande parternas rättigheter och skyldigheter angående rätten från en defekt prestation styrs av relevanta allmänt tillämpade lagregler (framförallt del 1914 till 1925, del 2099 till 2117 och del 2161 till 2174 och Civillagen och enligt Lag Nr. 634/1992 kolon Konsumentskydd, med ändring).

 

7.2. Säljaren garanterar köparen att varan inte har några defekter vid mottagandet. Framförallt garanterar säljaren köparen att när varan togs över av köparen:

  -varorna har egenskaper som parterna har kommit överens om och om avtalet saknas har varorna egenskaper som säljaren eller tillverkaren har beskrivit eller som köparen har förväntat sig med beroende på vad det är för produkt och den reklam som visats (från säljaren, tillverkaren),
 • -varorna är lämpliga för de ändamål som anges av säljaren eller som liknande varor vanligtvis används,
 • -varorna överensstämmer med kvaliteten eller designen av det överenskomna testet eller mallen, om kvaliteten eller konstruktionen som bestämdes enligt det överenskomna provet eller mallen,
 • -.varorna är i lämplig kvalitet, antal, eller vikt,
 • -och varorna följer lagarna.

 

7.3. Produkter för konsumenter omfattas av en garantiperiod på 2 till 5 år (24 till 60 månader), för varje enskild produkt anges den specifika garantiperioden alltid i produktinformation. När det gäller en juridisk person är garantiperioden 12 månader för alla produkter.


7.4. Bestämmelserna i del 7.2 i Affärsvillkoren ska inte gälla varor som säljs till ett lägre pris, för en defekt vara där ett lägre pris har avtalats, för slitage av varor som orsakats av dess normala användning, vid användning varor en defekt som motsvarar den grad av användning eller slitage som varan hade när den togs emot av köpare, eller på grund av varan i sig.

 

7.5. Om ett fel uppstår inom sex månader efter köparen har tagit emot varan så anses varan ha varit defekt vid mottagandet. Köparen har rätt att utöva rätten för en defekt vara om defekten uppstår 24 månader efter köparen tog emot varan.


7.6. Köparen kommer att utöva rätten gällande bristfällig prestanda, och i händelse av behov att returnera produkten till säljaren kommer köparen att returnera paketet till den adress som anges av säljaren.

 

7.7. Ytterligare rättigheter och skyldigheter för parterna i samband med säljarens ansvar för defekter kan regleras av säljarens returpolicy som finns tillgänglig på webbplatsen.

7.8. Vid återbetalning av leveranskostnaderna har köparen endast rätt till en återbetalning av de lägsta leveranskostnaderna som erbjuds av säljaren.

 

7.9. Säljaren meddelar härmed köparen att varorna som innehåller kemiska, lim, eller andra föreningar kan lukta efter att de har packas upp Varorna är inte kemiskt eller fysiskt skadliga, lukten avtar efter en kort tid och därför kan sådana varor inte anses vara defekta.

 

7.10. Säljaren vill uppmärksamma köparen om att de verkliga färgerna på produkterna kan skilja sig något från färgerna på bilderna beroende på inställningarna och typen av bildskärm/telefon. De verkliga färgerna på produkterna anges i beskrivningen av dessa produkter.

 

   8.ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER FÖR DE KONTRAKTERANDE PARTERNA

8.1. Köparen får ägandet av varorna i det ögonblick då den totala köpesumman för varan har betalas av köparen och varan har tagits emot av köparen

 

8.2. I förhållande till köparen är säljaren inte bunden av några uppförandekoder enligt bestämmelserna i Civillagen.

 

8.3. Konsumentklagomål hanteras av säljaren via kontaktformulär. Säljaren ska skicka meddelandet om uppgörelsen av köparens klagomål till köparens epostadress.

 

8.4. Om köparen är en konsument enligt tillämplig lag, och en konsumenttvist uppstår mellan företaget Donoci s.r.o. och köparen, som inte kan lösas genom ett avtal, erkänner köparen att han/hon har rätt att lämna in ett förslag till utomrättslig lösning av en sådan tvist. Ansvarig för utomrättslig reglering av konsumenttvister med anledning av köpeavtalet är Hallå konsument, med säte på Tage Erlandergatan 8A, Karlstad, hemsida: https://www.hallakonsument.se. Plattformen för tvistlösning på internet som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr kan användas för att lösa tvister mellan säljaren och köparen som uppstår till följd av ett köpeavtal.

 

8.5. European Consumer Center Sweden, med säte på Tage Erlandergatan 8A, 651 02 Karlstad, webbplats: https://www.eccsverige.se är kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 den 21 maj 2013 om lösning av konsumenttvister online och om ändring av förordning (ES) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/ES (förordningen om lösning av konsumenttvister online).

 

8.6. Säljaren har rätt att sälja varorna på basen av ett handelstillstånd. Handelskontroll utförs inom ramen för dess verksamhet av den berörda handelslicensmyndigheten. Tillsyn över skydd av personuppgifter sköts av byrån för skydd av personuppgifter. Konsumentverket övervakar i begränsad utsträckning efterlevnaden av lagen om konsumentskydd i dess ändrade lydelse.

 

8.7. Köparen anser därmed risken för förändrade omständigheter i meningen som avses i Civillagen.

 

8.8. Skyddet av personuppgifter tillhandahålls i enlighet med tillämplig lagstiftning, särskilt med Europaparlamentets och Rådets förordning 2016/679, och i enlighet med den integritetspolicy som anges på denna webbplats.

 

 

   9.LEVERANS

9.1. Det kan levereras till köparens epostadress.

 

 

   10. SLUTBESTÄMMELSER

10.1. Om det förhållande som upprättats genom köpekontraktet har en internationell (utländsk) del, är parterna överens om att avtalet styrs av tjeckisk lag. Detta påverkar inte konsumentens rättigheter som följer allmänt tillämpade lagregler.

 

10.2. Om någon bestämmelse i Affärsvillkoren är ogiltig eller ineffektiv, eller om den blir ogiltig eller ineffektiv, i stället för den ogiltiga bestämmelsen, används en bestämmelse vars mening är närmast den ogiltiga bestämmelsen. Ogiltigheten eller effektiviteten hos en bestämmelse påverkar inte giltigheten och effektiviteten hos andra bestämmelser.

 

10.3. Köpekontraktet, inklusive Affärsvillkoren, arkiveras av säljaren digitalt och är inte tillgängligt.

 

10.4. Bilagan till Affärsvillkoren är ett exempel på ett formulär för utträdande från Köpeavtalet.

 

10.5. Säljarens kontaktinformation: Leveransadress: Pražská 2532/4, Blansko 678 01, Telefonnummer: 00468437 370 43.

 

I Blansko den 30 oktober 2023

Fråga vad som helst

Paulina

Vi hjälper dig med valet såväl som med tekniska problem.

00468437 370 43(Måndag-Fredag 08:00 - 16:30)

Fråga

Copyright © 1993 – 2024 Donoci®. Alla rättigheter reserverade. Info om personlig data bearbetning. i