Affärsvillkor | Lampmani
Levý banner
Pravý banner
MENY
0 0 kr
999 kr mer att få gratis frakt mer att få gratis frakt
Kategori

Affärsvillkor

Om ett köp

Paulina


AFFÄRSVILLKOR

 

 

från företaget Donoci s.r.o.

med säte  Pražská 2532/4

Blansko 678 01, Czech Republic

ID Nr: 47539569

för försäljning av varor i webbutiken

på www.lampmani.se

 

 

 

   1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

Nuvarande Affärsvillkor från företaget Donoci s.r.o. med sitt säte Pražská 2532/4, Blansko 678 01, ID No. 47539569 (hädanefter kallad "säljare") följer i enlighet med bestämmelserna i 1751 § i lag nr 89/2012 Coll., Civillagen definieras i enlighet med bestämmelserna i 1751 § i lag nr 89/2012 Coll, Civillagen (hädanefter kallad “Civillagen”), de ömsesidiga rättigheterna och skyldigheterna för de avtalsslutande parter som fastställts i samband med, eller som följs av, köpeavtalet (hädanefter kallad “köpare”) via säljarens webbutik. Webbutiken drivs av säljaren på www.lampmani.se (hädanefter kallad “webbplatsen”) via webbplatsens gränssnitt (hädanefter kallad “online butikens gränssnitt”).

 

1.2 Bestämmelser som avviker från Affärsvillkoren kan godkännas i köpeavtalet. Köpeavtalet har företräde över Bestämmelserna i Affärsvillkoren.

 

1.3 Bestämmelser i Affärsvillkoren är en väsentlig del av Köpeavtalet. Köpekontraktet och Affärsvillkoren är skrivna på det tjeckiska språket.

Köpekontraktet kan ingås på tjeckiska.

 

1.4 Affärsvillkoren kan ändras eller kompletteras av säljaren. Denna bestämmelse ska inte påverka de rättigheter och skyldigheter som uppstod under den tidigare versionen av Affärsvillkor.

 

 

   2. ANVÄNDARKONTO

 

2.1 Vid registrering på webbplatsen kan köparen komma åt sitt användargränssnitt.

Från detta användargränssnitt kan köparen beställa varor (hädanefter kallat "användarkonto"). Köparen kan också beställa varor direkt från webbutikens gränssnitt utan registrering.

 

2.2 Vid registrering på webbplatsen och beställning av varor är köparen skyldig att lämna korrekta och sanna uppgifter. Köparen är skyldig att uppdatera de uppgifter som anges i användarkontot vid en eventuell ändring. Uppgifterna som anges av köparen i användarkontot, och under beställning av varor, anses vara sanna av säljaren

 

2.3  Åtkomst till användarens konto är säkrat med ett användarnamn och lösenord. Köparen är själv skyldig att hålla den information som är nödvändig för att komma åt hans/hennes användarkonto hemlig.

 

2.4. Köparen har inte rätten att tillåta utomstående parter att ha tillträde användarkontot.

 

2.5 Säljaren kan ta bort användarkontot. Detta sker framförallt om köparen inte använder sitt användarkonto på mer än 30 dagar eller när köparen bryter mot Köpeavtalet (inklusive Affärsvillkor).

 

2.6 Köparen godkänner att han/hon inte har kontinuerlig tillgång till användarkontot. Detta gäller framförallt när säljaren, eller utomstående parter, behöver göra nödvändigt underhåll av hård- eller mjukvaran.


2.7. Köparen har rätt att skriva en recension gällande de varorna köpta från säljarens webbplats enligt de villkor som anges i punkt 2.8., om vilken han/hon informeras via e-post efter säljarens köp av varorna.


2.8. Köparen kan skriva recensionen antingen via sitt användarkonto enligt definitionen i artikel 2 i villkoren, om han/hon redan har kontot eller har skapat det via länken i e-postmeddelandet i föregående stycke efter att ha angett sitt namn, efternamn och e-postadress. Säljaren informerar köparen om att köparens personuppgifter som köparen angett vid tillägg av en recension behandlas av säljaren för att uppfylla säljarens rättsliga skyldighet att säkerställa att publicerade recensioner kommer från konsumenter som faktiskt har använt eller köpt produkten, så länge recensionen publiceras på säljarens webbplats. Köparen har rätt att begära att säljaren slutar behandla köparens personuppgifter för detta ändamål och säljaren kommer att följa sådana förfrågningar utan dröjsmål, men i detta fall kommer säljaren att ta bort den recension som köparen lagt till på sin webbplats. Köparen erkänner detta.


2.9. Säljaren har rätt att radera recensioner som inte är relaterade till de varor som köparen köpt från säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att radera recensioner som inte betygsätter själva produkten eller recensioner som innehåller vulgära uttryck, stötande och rasistiskt innehåll, politiska åsikter, länkar till andra webbplatser eller dålig moral.

 

   3.SLUTSATS AV KÖPEKONTRAKTET

3.1 Alla varupresentationer på säljarens webbutik har en informativ karaktär och säljaren är inte skyldig att ingå i ett köpeavtal för dessa varor. Bestämmelserna i del 1732 punkt 2 i Civillagen gäller inte.

 

3.2 Webbutiken innehåller varuinformation. Där ingår priser för enskilda varor samt kostnaden att returnera varor som, på grund av dess natur, inte kan returneras via posten. Moms och alla relaterade avgifter ingår i priset på varan. Priserna på varorna gäller så länge de visas på webbutiken. Denna bestämmelsen begränsar inte säljarens möjlighet att ingå i ett köpeavtal med en individuell överenskommelse.

 

3.3 Webbutiken innehåller också information om kostnaderna för paketering och frakt av varorna. Informationen om kostnaderna för paketering och frakt av varor gäller endast när varorna levereras inom Tjeckien.

 

3.4. För att kunna beställa varor måste köparen fylla i ett beställningsformulär på webbutiken. Den viktigaste informationen i formuläret är följande:

 • beställda varor (köparen lägger till sina beställda varor i en virtuella kundvagnen på webbutiken),
 • betalningsmetod för varans inköpspris, information om önskad leveransmetod av de beställda varorna,
 • och information om kostnaderna för att leverera varorna (hädanefter kallad "beställning").

3.5 Innan beställningen skickas till säljaren tillåts köparen att kontrollera och ändra de uppgifter som han/hon har angett, med avseende att köparen ska ha möjligheten att hitta och rätta till eventuella fel som uppstod när beställningen gjordes. Köparen skickar in beställningen till säljaren genom att klicka på "Slutför Beställning" knappen. De uppgifter som angetts i beställningen anses vara korrekta av säljaren. Direkt efter säljaren har mottagit beställningen så bekräftas detta genom att skicka ett epostmeddelande till epostadressen som köparen antingen har sparat i användarkontot eller angett i beställningen (hädanefter kallad "köparens epostadress").

3.6 Beroende på beställningen (antal varor, inköpspris, förväntade fraktkostnader) har säljaren alltid rätten att be köparen om ytterligare bekräftelse av beställningen (till exempel skriftligt  eller via telefon).

 

5.7 Avtalsförhållandet mellan säljaren och köparen uppstår vid leveransen av de beställda varorna till den adress som köparen har angett i beställningen.

 

3.8  För att slutföra köpeavtalet går köparen med på att använda distanskommunikation. Kostnaderna, för köparen, vid användning av distanskommunikation i samband med köpekontraktets konklusion (kostnader för internetuppkoppling, telefonsamtal) täcks av köparen och dessa kostnader skiljer sig inte från baspriset.

 

 

   4. PRISET PÅ VARORNA OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1. Priset på de varor som erbjuds via säljarens webbplats anges inklusive mervärdesskatt och alla relaterade avgifter.
 

4.2. Varans pris och eventuella kostnader i samband med leveransen av varan kan, enligt köpeavtalet, betalas av köparen till säljaren på följande sätt:

 

 • med kontant till säljarens kontor i Pražská 2532/4, Blansko 678 01;
 • genom banköverföring till säljarens bankkonto, nr. 2800 287117/2010,
 • som hålls med FIO bank (hädanefter kallad "säljarens konto");
 • kontantfritt via ett online betalningssystem;
 • med ett bank- / kreditkort;

 

4.3. Utöver priset på varan så är köparen också skyldig att betala säljaren ett överenskommet belopp för de kostnader som är förknippade med förpackningen och leveransen av varan. Om inget annat uttrycks så inkluderar köpesumman även kostnaderna för leveransen.

 

4.4. Säljaren kräver inte att köparen betalar en deposition eller någon annan liknande betalning. Detta påverkar inte bestämmelserna i del 4.6 i Affärsvillkoren som handlar om skyldigheten att betala köpesumman i förskott.

 

4.5. Vid kontantlös betalning så måste även köparen ange symbolerna som han/hon visades under beställningen..Vid betalning med kontant så uppfylls köparens skyldighet att betala köpesumman när beloppet sätts in på säljarens konto.

 

4.6. Säljaren har en särskild rätt till att kräva en betalning från köparen av hela köpesumman innan varan skickas till köparen om köparen inte ger ytterligare bekräftelse på beställningen (del 3.6), Bestämmelserna i del 2119 punkt 1 i Civillagen gäller inte.

4.7. Eventuella rabatter på priser på varor som säljaren erbjuder köparen kan inte kombineras.

 

4.8. Om det är vanligt i affärsförbindelsen eller om det är föreskrivet i de allmänt tillämpade lagreglerna så ska säljaren utfärda ett skattedokument - en faktura för de betalningar som gjorts enligt köpeavtalet till köparen. Säljaren betalar MOMS - mervärdesskatt. Ett skattedokument, en faktura, utfärdas av säljaren till köparen efter betalning av köpesumman och den skickas till köparens epostadress.

4.9. Det är möjligt att begära en förändring i fakturan, så länge det inte är en en ändring som handlar om leveransen av varorna eller en korrigering av en uppenbar felaktighet i den ursprungliga fakturan (t.ex. ett stavfel, fel antal fakturerade varor etc.), men endast den tredje dagen i månaden, dagen efter fakturan skickades, sedan är det inte längre möjligt.

4.10 Enligt Lagen om Registrering för Försäljning är säljaren skyldig att utfärda ett kvitto till köparen. Samtidigt är säljaren skyldig att registrera den mottagna försäljningen hos skatteverket, online; om ett tekniskt fel sker så måste det göras inom 48 timmar.

 

 

   5. UTTRÄDET FRÅN KÖPEKONTRAKTET

5.1 Köparen erkänner att, enligt bestämmelserna i 1837 § Civillagen, det inte är möjligt att utträda från köpeavtal för leveransen av varor som har ändrats enligt köparens egna önskan eller personen från leveransavtalet för lättfördärvliga varor och varor, som oåterkalleligt har blandats med andra varor vid leveransen, från ett köpeavtal för leverans av varor i ett förseglat paket som konsumenten har tagit bort från förpackningen och som inte kan returneras av hygieniska skäl, och från ett köpeavtal för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller en datorprogramvara om de har skadat originalförpackningen.

 

5.2 Om det inte är fallet som avses i del 5.1 i Affärsvillkoren eller någon annan situation där köpekontraktet inte kan återkallas så har köparen, i enlighet med del 1829 punkt 1 i Civillagen, rätt att utträda från köpeavtalet senast (14) dagar efter mottagandet av varan Om flera typer av varor ingår i Köpeavtalet, eller om i Köpeavtalet ingår leveransen av flera delar, så löper denna perioden från och med dagen då den sista leveransen av beställningen togs emot. Återkallelse från köpeavtalet måste skickas till säljaren inom den tid som anges i föregående mening. För att träda ut från kontraktet kan köparen fylla i ett  kontaktformulär online som tillhandahålls av säljaren. Köparen kan skicka återkallelsen från köpeavtalet till säljarens registrerade

kontor eller via ett kontaktformulär.

5.3 Vid utträde från köpeavtalet i enlighet med del 5.2 i Affärsvillkoren upphävs köpeavtalet från och med början. Varorna måste skickas tillbaka till säljaren inom fjorton (14) dagar från du skickade in återkallelsen till säljare. Om köparen drar sig ur köpeavtalet täcker köparen kostnaderna för att lämna tillbaka varorna till säljaren, även om varorna, på grund av dess karaktär, inte kan lämnas tillbaka via post.

5.4 Vid utträde från köpekontraktet enligt del 5.2 i Affärsvillkoren ska säljaren lämna tillbaka de medel som tagits emot från köparen inom fjorton (14) dagar från och med säljaren tog emot återkallelsen från köpeavtalet via samma metod som säljaren tog emot pengarna från köparen. Säljaren har också rätten att returnera summan av betalningen till köparen när köparen lämnar tillbaka varorna, eller annat, om köparen samtycker till detta och om det inte medför extra kostnader för köparen. Om köparen drar sig ur köpeavtalet är säljaren inte skyldig att lämna tillbaka de mottagna medlen till köparen innan köparen har lämnat tillbaka varan eller bevisar att varan har skickats till säljaren. Om priset på varorna betalades via ett presentkort av köparen returnerar säljaren presentkortet. Om priset delvis betalades i form av ett presentkort, kommer säljaren att returnera den delen av pengarna i form av ett presentkort enligt den summa där priset betalades.

 

5.5. Säljaren har rätten att ensidigt kvitta kravet på skadestånd på varan mot köparens krav på återbetalning av köpesumman.

 

5.6. Säljaren har rätten att utträda ur köpeavtalet vid följande situationer:

 

(a) vid ett olagligt försök av köparen att dra sig ur köpeavtalet och oförmågan att kunna kontakta honom/henne angående ytterligare åtgärder;

b) om köparen gör anspråk på varan och detta anspråk bedöms som ogrundat och oförmågan att kunna kontakta honom/henne angående ytterligare åtgärder;

c) om köparen gör anspråk på varan, när detta krav kommer att bedömas som ogrundat och köparen uttrycker sig till säljaren att han/hon (köparen) inte längre är intresserad av varan;

d) I händelse av att ett anspråk på en vara från köparen, när varorna kommer att skickas tillbaka av säljaren till köparens adress, som inte accepterar varorna, och varorna returneras tillbaka till säljaren;

e) I alla andra fall då varorna skickas av köparen till säljarens adress utan någon information och en oförmåga att kontakta köparen.

 

5.6. Säljaren har rätten att annullera köparens beställning till och med köparen tar över varan. I sådana fall ska säljaren, att i onödan dröja på det, lämna tillbaka alla medel som mottagits från köparen i samband med beställningen till köparen genom en kontantlös överföring till ett bankkonto som anges av köparen.

 

5.7. Om en gåva ges till köparen tillsammans med varorna, ingås ett avtal mellan säljaren och köparen med villkoret att om köparen drar sig ur kontraktet, gäller inte avtalet för en sådan gåva lägre och köparen är skyldig att lämna tillbaka gåvan tillsammans med varorna till säljaren.

 

5.8. Glödlampor (ljuskällor), som levereras som gåva eller helt gratis med de köpta armaturerna är en reklamartikel. Dessa täcks inte av garantin.

 

5.9. Köparen - konsumenten har rätten att dra sig ur köpeavtalet. Om köparen är en företagare och har angett ett ID- eller momsnummer i beställningen, är han/hon inte längre en konsument. Av denna anledningen, enligt § 1829 i Civillagen, uppstår ingen rätt för köparen att returnera varan inom 14 dagar från och med att varan levererades.

 

   6.TRANSPORT OCH LEVERANS AV VARORNA

6.1. Om leveransmetod bestämdes på grund av en särskild begäran från köparen, bär köparen risken och eventuella extra kostnader i samband med denna fraktmetod.

 

6.2. Om säljaren enligt köpekontraktet är skyldig att leverera varan till den plats som köparen anger i beställningen, är köparen skyldig att ta emot varan vid leverans.

 

6.3. Om varorna måste levereras flera gånger eller på annat sätt än vad som anges i beställningen, på grund av en särskild begäran från köparen, är köparen skyldig att betala de kostnader som är förknippade med upprepad leveranser, samt att betala kostnader i samband med en annan leveransmetod.

 

6.4. Vid mottagandet av varorna från transportören är köparen skyldig att kontrollera varans förpackning och vid eventuella fel, meddela transportören omedelbart. Om förpackningen har öppnats utan behörighet är köparen inte skyldig att ta emot ett sådan paket från transportören. Köparen är också skyldig att verifiera om han tog emot en begärd mängd varor från transportören. Om inte, är det viktigt att köparen kontaktar oss så snart som möjligt (senast inom 2 arbetsdagar), så att vi kan börja lösa problemet och ta hand om eventuella avvikelser.

 

6.5. Efter att ordern är skickad så kommer kunden att få en spårningslänk. Om paketet ser ut att ha levererats enligt spårningslänken men mottagaren inte fått paketet så behöver mottagaren rapportera detta till avsändaren så fort som möjligt, och inte senare än 5 dagar från leveransdatumet som uppges på transportörens spårning.


6.6. Andra rättigheter och skyldigheter för de som levererar varorna kan ändras av säljarens särskilda leveransvillkor om sådana villkor utfärdas av säljaren.

 

   7.RÄTTIGHETER FRÅN DEFEKT PRESTATION


7.1 De avtalsslutande parternas rättigheter och skyldigheter angående rätten från en defekt prestation styrs av relevanta allmänt tillämpade lagregler (framförallt del 1914 till 1925, del 2099 till 2117 och del 2161 till 2174 och Civillagen och enligt Lag Nr. 634/1992 kolon Konsumentskydd, med ändring).

 

7.2. Säljaren garanterar köparen att varan inte har några defekter vid mottagandet. Framförallt garanterar säljaren köparen att när varan togs över av köparen:

 • varorna har egenskaper som parterna har kommit överens om och om avtalet saknas har varorna egenskaper som säljaren eller tillverkaren har beskrivit eller som köparen har förväntat sig med beroende på vad det är för produkt och den reklam som visats (från säljaren, tillverkaren),
 • varorna är lämpliga för de ändamål som anges av säljaren eller som liknande varor vanligtvis används,
 • varorna överensstämmer med kvaliteten eller designen av det överenskomna testet eller mallen, om kvaliteten eller konstruktionen som bestämdes enligt det överenskomna provet eller mallen,
 • varorna är i lämplig kvalitet, antal, eller vikt,
 • och varorna följer lagarna.

 

7.3. Produkter för konsumenter omfattas av en garantiperiod på 2 till 5 år (24 till 60 månader), för varje enskild produkt anges den specifika garantiperioden alltid i produktinformation. När det gäller en juridisk person är garantiperioden 12 månader för alla produkter.


7.4. Bestämmelserna i del 7.2 i Affärsvillkoren ska inte gälla varor som säljs till ett lägre pris, för en defekt vara där ett lägre pris har avtalats, för slitage av varor som orsakats av dess normala användning, vid användning varor en defekt som motsvarar den grad av användning eller slitage som varan hade när den togs emot av köpare, eller på grund av varan i sig.

 

7.5. Om ett fel uppstår inom sex månader efter köparen har tagit emot varan så anses varan ha varit defekt vid mottagandet. Köparen har rätt att utöva rätten för en defekt vara om defekten uppstår 24 månader efter köparen tog emot varan.

 

7.6. Rätten från en defekt prestation ska riktas av köparen till adressen där säljaren har ett kontor där det går att acceptera klagomål med avseende på sortimentet av de sålda varorna.

 

7.7. Ytterligare rättigheter och skyldigheter för parterna som rör säljarens ansvar för defekter kan regleras av säljarens

returpolicy.

7.8. Vid återbetalning av leveranskostnaderna har köparen endast rätt till en återbetalning av de lägsta leveranskostnaderna som erbjuds av säljaren.

 

7.9. Säljaren meddelar härmed köparen att varorna som innehåller kemiska, lim, eller andra föreningar kan lukta efter att de har packas upp Varorna är inte kemiskt eller fysiskt skadliga, lukten avtar efter en kort tid och därför kan sådana varor inte anses vara defekta.

 

7.10. Säljaren vill uppmärksamma köparen om att de verkliga färgerna på produkterna kan skilja sig något från färgerna på bilderna beroende på inställningarna och typen av bildskärm/telefon. De verkliga färgerna på produkterna anges i beskrivningen av dessa produkter.

 

   8.ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER FÖR DE KONTRAKTERANDE PARTERNA

8.1. Köparen får ägandet av varorna i det ögonblick då den totala köpesumman för varan har betalas av köparen och varan har tagits emot av köparen

 

8.2. I förhållande till köparen är säljaren inte bunden av några uppförandekoder enligt bestämmelserna i § 1826 punkt 1 (e) i Civillagen.

 

8.3. Konsumentklagomål hanteras av säljaren via kontaktformulär. Säljaren ska skicka meddelandet om uppgörelsen av köparens klagomål till köparens epostadress.

 

8.4 Vid situationen då köparen är en konsument enligt gällande lag, och det uppstår en konsumenttvist mellan företaget Donoci s.r.o. och köparen, som inte kan lösas genom avtalet, erkänner köparen att han/hon har rätt att lämna ett förslag till en utomstående uppgörelse av en sådan tvist. The Czech Trade Inspection Authority ansvarar för att lösa  konsumenttvister som sker utanför domstolen till följd av köpeavtalet. DThe Czech Trade Inspection Authority har sitt kontor i Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID -nr: 000 20 869, webbplats: http://www.coi.cz. Plattformen för tvistlösningar online på http://ec.europa.eu/consumers/odr kan användas för att lösa tvister mellan säljaren och köparen som uppstår i samband med köpeavtalet.

 

8.5. European Consumer Center Czech Republic, med sitt kontor i Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, webbplats: http://www.evropskyspotrebitel.cz är kontaktplatsen för Europaparlamentets Förordning och Rådet (EU) nr 524/2013   den 21 maj 2013 om lösningar till konsumenttvister online och  ändringar till Förordning (EG) nr 2006/2004 och Direktiv 2009/22/EG (förordning om konsumenttvister online).

 

8.6. Säljaren har rätten att sälja varorna enligt en handelslicens. Handelskontroll utförs inom ramen för sin verksamhet av det relevanta handelskontoret. Övervakningen av personuppgiftsskydd utförs av Office for Personal Data Protection. The Czech Trade Inspection Authority utför, i begränsad omfattning, tillsyn över lag nr 634/1992 Kollon, Om Konsumentskydd, med ändringar.

 

8.7. Köparen anser därmed risken för förändrade omständigheter i meningen som avses i § 1765 punkt 2 i Civillagen.

 

8.8. Skyddet av personuppgifter tillhandahålls i enlighet med tillämplig lagstiftning, särskilt med Europaparlamentets och Rådets förordning 2016/679, och i enlighet med den integritetspolicy som anges på denna webbplats.

 

 

   9.LEVERANS

9.1. Det kan levereras till köparens epostadress.

 

 

   10. SLUTBESTÄMMELSER

10.1. Om det förhållande som upprättats genom köpekontraktet har en internationell (utländsk) del, är parterna överens om att avtalet styrs av tjeckisk lag. Detta påverkar inte konsumentens rättigheter som följer allmänt tillämpade lagregler.

 

10.2. Om någon bestämmelse i Affärsvillkoren är ogiltig eller ineffektiv, eller om den blir ogiltig eller ineffektiv, i stället för den ogiltiga bestämmelsen, används en bestämmelse vars mening är närmast den ogiltiga bestämmelsen. Ogiltigheten eller effektiviteten hos en bestämmelse påverkar inte giltigheten och effektiviteten hos andra bestämmelser.

 

10.3. Köpekontraktet, inklusive Affärsvillkoren, arkiveras av säljaren digitalt och är inte tillgängligt.

 

10.4. Bilagan till Affärsvillkoren är ett exempel på ett formulär för utträdande från Köpeavtalet.

 

10.5. Säljarens kontaktinformation: Leveransadress: Pražská 2532/4, Blansko 678 01, Telefonnummer: 00468437 370 43.

 

I Blansko den 25. May 2018

Auktor av artikeln:

Paulina
Paulina Kundspecialist

Paulina är vår kundspecialist och ett stort fan av LED-lampor. I artiklarna som hon har skrivit hittar du tips på hur du kan spara på dina elkostnader och välja rätt glödlampa. Det finns också flera tips på hur du kan lysa upp ditt hus eller din trädgård.

Fråga vad som helst

Paulina

Vi hjälper dig med valet såväl som med tekniska problem.

00468437 370 43(Måndag-Fredag 08:00 - 16:30)

Fråga

Copyright © 1990 – 2023 Lampmani.se, Alla rättigheter reserverade. Info om personlig data bearbetning. i